Privacy- & Cookieverklaring

Privacyverklaring


Dit is de  privacyverklaring van Stichting Judo2Inspire.
Ons website-adressen zijn: https://www.judo2inspire.nl & www.judo2inspire.com
Anno 2019 bestaat het bestuur uit Elisabeth Willeboordse (voorzitter), Mark Russchenberg (secretaris), Johannis Kosten (penningmeester) en Niels van Buuren (Bestuurslid). Stichting Judo2Inspire is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60010932.
Stichting Judo2Inspire is op 14 februari 2014 opgericht met het doel een bijdrage te leveren om elk kind te stimuleren keuzes te maken die leiden tot goed burgerschap!
Onder goed burgerschap wordt verstaan dat men een positieve bijdrage levert aan de maatschappij waarin men leeft. Deze positieve bijdrage bestaat uit het respecteren van en opkomen voor de rechten van de mens, het zorg dragen voor de medemens en elkaar (laten) inspireren.


Contactgegevens

Secretariaat: secretaris@judo2inspire.nl / 06 13 44 16 27 (bij voorkeur tussen 20.30 en 22.00 uur)


Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.
De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Judo2Inspire is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van Stichting Judo2Inspire of een derde.

Judo2Inspire is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

Als je deelneemt aan een van onze toernooien/clinics of vrijwilliger bent dan vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en gebruikt om onze diensten aan je te kunnen leveren. Deze gegevens worden ook gebruikt om je te informeren over onze activiteiten middels digitale nieuwsbrieven. Ook in het geval van donateurschap of bestellingen via onze webshop worden persoonsgegevens door ons geregistreerd.

Bij het registreren van je persoonsgegevens kan het bij Stichting Judo2Inspire gaan om de volgende gegevens.

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je lidmaatschap van een judovereniging
 • Foto’s en video
 • Kledingmaat
 • Aankopen webwinkel (deelname clinics/toernooien/donateur)

Doeleinden verwerken gegevens

Wij verwerken eerder genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
Voor je registratie van deelname aan een van onze judoclinics/toernooien/projecten;

 • Om je bij eventuele wijzigingen bij judoclinics/toernooien/projecten tijdig te kunnen berichten;
 • Voor het verwerken van je bestelling via onze webshop;
 • Om je op de hoogte te houden van de voortgang van je bestelling;
 • Voor je registratie als gastgezin voor onze buitenlandse deelnemers;
 • Om je in contact te brengen met je ‘gastkinderen’ in spé;
 • Om je als vrijwilliger te registreren en op de hoogte te houden van ontwikkelingen vanuit de stichting;
 • Voor het verstrekken van een passend promotie-shirt.

Website

Op onze websites, www.judo2inspire.nl en www.judo2inspire.com,  maken wij gebruik van cookies. We willen namelijk graag én jouw  privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). Voor de websites van Stichting Judo2Inpire geldt deze uitgebreide Cookie-verklaring.

Beveiliging dataverkeer  website

www.judo2inspire.nl is een beveiligde site. Dat is te zien aan het ‘groene slotje’ en het woord ‘veilig’ in de adresregel van de website. Dat hangslotje geeft aan dat de website HTTPS is en dat garandeert drie dingen:

 1. Vertrouwelijkheid. Wat jij opvraagt bij deze website en wat de website naar jou terugstuurt is gecodeerd (versleuteld) zodat alleen jullie het kunnen lezen.
 2. Authenticiteit. Je communiceert daadwerkelijk met de website die je in de adresbalk hebt ingetypt.
 3. Integriteit. De gegevens die je uitwisselt met de website zijn niet door derden gewijzigd.

Contactformulieren / Reacties

Als je één of meerdere reacties achterlaat op de site en/of een contactformulier invult, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt.
De privacybeleidspagina van Gravatar kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy .
Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Webwinkel / WooCommerce

Om de webwinkel te kunnen ‘draaien’ maken wij gebruik van de plugin ‘WooCommerce’.
We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan bij gebruik van de webwinkel

 • Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken;
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om eventuele belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen;
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, om de bestelling vervolgens naar je te verzenden;
 • We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.
We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling;
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten;
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen;
 • Om je account voor onze winkel in te stellen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting;
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest.
 • Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over jou op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken.  We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 5 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.
Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons heeft toegang
Alleen het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven.
Dit betreft bestelinformatie, zoals de aangeschafte ‘producten’, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Het dagelijks bestuur heeft toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen
We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

 • Betalingen: We accepteren betalingen via iDEAL. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan iDEAL. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor iDEAL-services voor meer details.

 • Leverancier van promotietshirt: Wanneer je ‘Vriend(in) van Judo2insprire wordt en je wenst een t-shirt te ontvangen, dan delen wij met onze hoofdsponsor www.nieuwjudopak.nl de volgende gegevens: Naam, bezorgadres, email-adres en kledingmaat.

Bekijk het  Privacybeleid van NieuwJudopak.


Beveiliging en bewaartermijn

Voor een juiste bescherming van de persoonsgegevens zijn maatregelen genomen waardoor alleen de daarvoor aangewezen personen inzicht hierin hebben. De standaardtermijn voor het bewaren van gegevens bij deelnemers aan onze clinics/toernooien bedraagt tot twee  jaar na deelname. Ditzelfde geldt voor vrijwilligers die niet langer diensten verrichten voor Judo2Inspire.
In het geval van onze buitenlandse toernooideelnemers hanteren we gezien de verbintenis met de doelstellingen van de stichting, een termijn van 5 jaar. Ditzelfde geldt voor de betaalgegevens, waarbij wij een fiscale bewaarplicht hebben van 5 jaar.


Rechten / contactinformatie

Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering of om bezwaar te maken tegen de registratie van je persoonsgegevens. Je kunt ons hiervoor bereiken via secretaris@judo2inspire.nl . Binnen uiterlijk vier weken ontvang je een reactie. Mocht dit niet lukken, dan laten we dit tijdig weten.
Bij een aanvraag vanuit een van de hierboven gestelde rechten, vragen we je wel om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon hebben te maken. Let hierbij wel op dat je de pasfoto, MRZ, paspoort-/IDnummer en BSN onzichtbaar maakt.
Mocht je vinden niet adequaat door ons te worden geholpen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookie-verklaring


Op onze website maken wij gebruik van cookies. We willen namelijk graag én jouw  privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Het cookie statement geldt voor website van Stichting Judo2Inspire. Te weten www.judo2inspire.nl en www.judo2inspire.com . Meer informatie hierover vind je in de tekst van de desbetreffende ‘cookie wall’ en onder het kopje  “Gebruikte cookies”.
Cookies en vergelijkbare technieken (hierna samen te noemen “cookies”) worden ingezet om het gebruiksgemak van onze websites te verhogen en de site zo relevant mogelijk te maken voor elke bezoeker. Cookies kunnen worden gebruikt door ons als websitehouders of door derde partijen – leveranciers van zogenaamde Plugins en Widgets – waarvan in de website gebruik wordt gemaakt.
Uit cookies kunnen geen contactgegevens, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketing acties.

Gebruikte cookies

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden. Wilt u zien welke cookies op welke websites worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard? Klik dan op de onderstaande links. Je word dan door gelinkt naar de privacyverklaring van de betreffende partij. Om te voorkomen dat je elke keer dezelfde pop-up ziet, met betrekking tot onze Privacy- & Cookieverklaring maken we gebruik van een anonieme cookie. Deze cookie onthoudt jouw bezoek aan onze site gedurende zes maanden. Daarna vervalt deze.
Voor de cookies die onze derde partijen voor analyse- of advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze zijn ook van toepassing als je onze websites bezoekt. Stichting Judo2Inspire heeft daar niet in alle gevallen invloed op. Welke partijen (leveranciers van Plugins en Widgets)  dit zijn, vind je in de lijst die je hieronder kunt raadplegen. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Plugins / Widgets

De website van Stichting Judo2Inspire is gemaakt in WordPress. Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Binnen deze website wordt gebruik gemaakt van de volgende plugins. Klik voor meer informatie over het privacybeleid van de betreffende partijen op ‘privacybeleid’ achter de naam.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de websites naar behoren functioneren. Zo gebruiken onze websites functionele cookies voor:

 1. het onthouden van producten die u aan uw boodschappenmandje toevoegt tijdens het online winkelen;
 2. het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 3. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling;
 4. het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
 5. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm;
 6. het uitlezen van uw browserinstellingen om onze websites optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 7. het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 8. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 9. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 10. het mogelijk maken om te reageren (voor zover die mogelijkheid wordt geboden op onze website).

Analytische cookies

Met het plaatsen van analytische cookies kunnen we  bepalen welke onderdelen van de websites het meest interessant zijn voor onze bezoekers en kunnen wij  met behulp van software van derden, zoals Google Analytics (privacybeleid), continu  meten hoeveel bezoekers er op onze websites komen en wat het meest bekeken wordt.
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak webpagina’s bezocht worden, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort.
Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de websites gebruiksvriendelijk  te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken analytische cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze websites bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • het optimaliseren van de websites.

Tracking cookies maken het mogelijk dat:
Derde partijen die via onze websites cookies plaatsen, zoals Youtube of social mediaplatforms, kunnen door middel van tracking cookies proberen uw interesses te achterhalen en u op basis daarvan benaderen voor advertenties. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Voor hun online advertentie-activiteiten plaatsen advertentienetwerken en mediabureaus met uw toestemming cookies op uw apparatuur. Door het gebruik van deze cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Cookies om de inhoud van onze websites te delen via sociale media

De artikelen en video’s die u op onze websites bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via sociale media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van sociale mediacookies van de sociale mediapartijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen.
Deze cookies maken het dus mogelijk dat gebruikers van geselecteerde sociale media bepaalde inhoud van onze websites direct kunnen delen.

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze websites door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze websites getoond worden.
Mocht je op deze websites cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via secretaris@judo2inspire.nl .
Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat jouw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt je jouw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze websites helemaal goed werken. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.
Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu  of via onze eigen websites, voor zover wij u die mogelijkheid daar aanbieden.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze websites of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via secretaris@judo2inspire.nl .

©Bestuur Stichting Judo2Inspire – Mei 2018