Voorwaarden & spelregels deelname Clubactie GEO 2019

 • De inschrijver is 18 jaar of ouder én is gerechtigd een overeenkomst aan te gaan namens de judoschool / club.
 • Is jouw club een ‘kleine’ club/school? Samenwerken met andere clubs/scholen is toegestaan! Schrijf alle clubs / scholen die samenwerken onder één naam in.
 • Er is plek voor maximaal 15 inschrijvingen. Hiervoor wordt de volgorde van inschrijving via de website aangehouden. De datum tijd van inschrijving is hierin leidend.
 • Er geldt een minimum bedrag van € 750,- voor het verkrijgen van een ‘judoclinic’ en kans te maken op een Greet, meet & train’.
 • De club die het meeste geld heeft ingezameld heeft eerste keus wat betreft de ambassadeur. Daarna de nummer 2 enzovoort.
 • Wanneer deelnemende clubs hetzelfde ‘hoogste bedrag’ hebben opgehaald wordt met de betreffende clubs overlegd hoe hier gezamenlijk invulling aan te geven.
 • De planning van de te geven judoclinic is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ambassadeur. En gebeurt in samenspraak met de winnende club.
 • De datum van de Greet, meet & train wordt gekozen in overleg met Judo2Inspire en de winnende club, en valt binnen de termijn dat de Braziliaanse gasten in Nederland zijn.
 • De inschrijving gaat open op vrijdag 28 september 2018, 00.01 uur.
 • Er kan ingeschreven worden tot 30 oktober 2018, 23.59 uur. (inschrijving is op 13/10/2018 verlengd)
 • De clubactie loopt tot en met donderdag 28 februari 2019, 23.59 uur.
 • Bekendmaking uitslag:  Op 2 april 2019 (aangepast in januari 2019) wordt de uitslag bekend gemaakt. De deelnemende clubs krijgen hier persoonlijk bericht van. Het resultaat wordt daarnaast via een persbericht, social media en de website van Judo2Inspire bekend gemaakt.
 • Aansprakelijkheid: Judo2Inspire besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Clubactie ‘GEO goes Dutch 2019. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door Judo2Inspire openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, kunnen Judo2Inspire niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Judo2Inspire in het leven roepen.
 • Indien de gewonnen clinic als gevolg persoonlijke omstandigheden van de ambassadeur niet door kan gaan op de vastgestelde datum kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Wel wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum afgestemd.

Disclaimer
Deelname aan de clubactie, de clinic en/of ‘Greet, meet & train’ is op eigen risico. Stichting Judo2Inspire is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, letsel of diefstal tijdens de door de club georganiseerde clubactie.