Scholenactie ‘GEO goes DUTCH 2019’

Nu het nieuwe schooljaar is gestart, zijn u en uw collega’s vast volop aan de slag met het nieuwe lesprogramma voor 2018 – 2019. Weet u al hoe u komend jaar binnen de verschillende onderwijsdomeinen invulling gaat geven aan onderwerpen als actief burgerschap en mondiale bewustwording?  Mogelijk kunnen Judo2Inspire en uw school hierin iets voor elkaar betekenen?
Wij zouden er graag eens met u over doorpraten.

Wie wij zijn en wat wij doen
Judo2Inspire is een vrijwilligersorganisatie die kansarme kinderen bewustzijn, geloof en lef, ofwel de inspiratie geeft om een nieuwe kansrijke weg in te slaan en te blijven bewandelen. 
Onze missie isElk kind stimuleren keuzes te maken die leiden tot goed burgerschap”. Meer over hoe wij onze dit willen bereiken vindt u hier.
Concreet organiseren we, in samenwerking met het onderwijsproject Ginasio Experimental Olimpico (GEO) in Rio de Janeiro, onder de noemer ‘GEO goes Dutch’ een ervaringsstage in Nederland voor jongeren uit de armere gebieden van Rio. Tijdens deze tiendaagse ervaringsstage verblijven de jongeren bij gastgezinnen, maken zij kennis met Nederlandse normen en waarden, ontmoeten zij leeftijdsgenoten op een school en volgen zij judotrainingen van topjudoka’s.

Dit project is een vervolg op het initiatief dat NOC*NSF voorafgaand aan de spelen in Rio in 2016 heeft genomen. Meer informatie hierover vindt u via deze link: https://www.nocnsf.nl/rio2016/geo

Voor de jongeren die deelnemen aan “GEO goes Dutch’  betekent deze ervaringsstage een mogelijkheid om hun wereldbeeld te verruimen. Sinds de oprichting in 2014 is het gelukt om drie keer het project te organiseren. En daar zijn we heel trots op. Het is geweldig om te horen hoe het met de GEO-jongeren is en hoe zij hun Holland-ervaring delen met klasgenoten daar. En, op hun beurt, hen weer inspireren.
Zoals Antonio Lucas, één van de oud deelnemers, het zo treffend zei:
,, Door het project ‘GEO goes Dutch’ ben in gaan inzien dat ik de baas kan zijn van mijn eigen toekomst.’’

Wat wij vragen
Judo2Inspire nodigt uw school uit om zich eenmalig te verbinden aan ‘GEO goes Dutch .
Wij vragen wij u en uw leerlingen om geld in te zamelen,  om een zo groot mogelijke groep Braziliaanse jongeren naar Nederland te halen in ons lustrumjaar 2019.
 
Wat levert het u en uw leerlingen op
Door u aan ‘GEO goes Dutch’ te verbinden werkt u aan onderwijsdoelen op meerdere vakgebieden:

  • Leerlingen hebben inzicht in de scheve welvaartsverdeling in de wereld en de problematiek die daaruit voort komt;
  • Leerlingen zijn bewust van de wijze waarop zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een rechtvaardige(r) wereld;
  • Het prikkelt de creativiteit en ondernemingszin bij het plannen, organiseren en uitvoeren van een (of meerdere) sponsoractie(s) en/of gezamenlijke dag.

Verder oefenen leerlingen met:

  • Overleg, plannen en discussie
  • Presenteren
  • Schrijf- en spreekvaardigheid in de Engelse taal (als wereldtaal)
  • Informele en standaard gespreksvoering in het Engels

Een bezoek van de Braziliaanse gasten aan uw school en de ontmoeting en kennismaking met uw leerlingen is voor ons een essentieel onderdeel van het programma. Wij vinden het belangrijk dat de jongeren elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Voor uw leerlingen is het een goed moment om de kennis die zij in de voorbereiding van deze ontmoeting hebben opgedaan in de praktijk te brengen.

Wat bieden wij
Om te zorgen dat dit voor alle partijen een geslaagde samenwerking wordt kunnen wij u ondersteunen met:

  • Een lesbrief met achtergrondinformatie over de missie en ontstaansgeschiedenis van Judo2Inspire, het leven in de favelas en GEO. De mogelijkheid om in een of meerdere gastlessen;
  • Een judoclinic als naschoolse activiteit (SportExtra) van één van de ambassadeurs van Stichting Judo2Inspire. Daarbij maken de leerlingen kennis met judo en de waarde die deze krijgskunst vertegenwoordigd: respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en plezier;
  • Een gezamenlijke dag waarbij de leerlingen van uw school en de Braziliaanse jongeren op verschillende manieren activiteiten met elkaar ondernemen. Waarbij het met elkaar in contact komen centraal staat. De invulling van deze dag staat de school vrij, waarbij Judo2Inspire ondersteunend kan zijn.

Meer informatie
Heeft u interesse in ons werk en ziet u kansen voor samenwerking?
Wij zijn van harte bereid om hierover met u door te praten!
Neem gerust contact met mij op, via elisabeth@judo2inspire.nl, zodat wij een telefonische afspraak kunnen maken en ik u het één en ander mondeling kan toelichten.